A pszichológia mint tudomány: miért nincs helye kétkedésnek?

2023.04.28.

A pszichológia egyre nagyobb szerepet kap napjainkban, és számos területen alkalmazzák a pszichológiai ismereteket, – mint például a munkahelyi környezetben, az oktatásban vagy a klinikai gyakorlatban. Ugyanakkor vannak, akik azt állítják, hogy a pszichológia nem tekinthető tudománynak, és fennhangon áltudománynak állítják be.

Ezért most röviden sorra vesszük a pszichológia alapelveit és módszertanát, hogy eloszlassuk a kétkedők fenntartásait.

 

A pszichológia mint tudomány:

A pszichológia az emberi elme és viselkedés tudományos vizsgálatával foglalkozik. A pszichológiai kutatások célja, hogy felfedje az emberi viselkedés mögötti mentális folyamatokat és törvényszerűségeket. A pszichológusok szisztematikus és objektív módszerekkel gyűjtenek adatokat, amelyekre építve elméleteket és modelleket dolgoznak ki (Stanovich, 2020).

 

A pszichológiai kutatások módszertana:

A pszichológiai kutatások során használt módszertan megfelel a tudományos kutatás általánosan elfogadott elveinek (Barker, Pistrang, & Elliott, 2021). A pszichológusok többféle módszert használnak, mint például: kísérletek, korrelációs vizsgálatok, esettanulmányok, longitudális és keresztmetszeti vizsgálatok, stb.

A pszichológusok kísérletekkel vizsgálják az oksági kapcsolatokat a változók között. A korrelációs vizsgálatokkal elemzik a változók közötti összefüggéseket. Az esettanulmányok segítségével mélyrehatóan vizsgálják egyének vagy csoportok viselkedését és tapasztalatait. A longitudális és keresztmetszeti vizsgálatokkal pedig tanulmányozzák az idő előrehaladtával bekövetkező változásokat.

Az adatgyűjtés során a pszichológusok objektív és megbízható mérőeszközöket alkalmaznak, mint például kérdőívek, tesztek, interjúk és megfigyelések. A pszichológusok a statisztikai elemzések és modellezések segítségével elemzik a gyűjtött adatokat, hogy megértsék a változók közötti kapcsolatokat és a viselkedés mögötti folyamatokat.

 

A pszichológiai kutatások átláthatóga és reprodukálhatósága:

A pszichológiai kutatások eredményeinek átláthatóságát és reprodukálhatóságát a tudományos folyóiratokban történő megjelenés és a szigorú szerkesztői ellenőrzés biztosítja .Továbbá a pszichológusoknak munkájuk során be kell tartaniuk a szakma által meghatározott szigorú etikai elveket és irányelveket, amelyek a kutatási résztvevők jogait és a tudományos integritást védik.

 

A pszichológia alkalmazása a gyakorlatban:

A pszichológiai kutatások eredményei gyakorlati alkalmazásokat eredményeznek a munkahelyi környezetben, az oktatásban, a klinikai gyakorlatban, a közéletben és a politikában is. A pszichológiai terápiák, mint például a kognitív viselkedésterápia, a tudományos alapokon nyugvó kezelések, amelyek hatékonyak többek között a szorongás, a depresszió és más pszichológiai problémák kezelésében.

Összefoglalás:

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a pszichológia, mint tudomány szisztematikus és objektív módszerekkel vizsgálja az emberi elme és viselkedés jelenségeit. A pszichológiai kutatások megfelelnek a tudományos kutatás elveinek, és a pszichológiai ismeretek gyakorlati alkalmazásokat eredményeznek. Ezért a pszichológia semmiképpen nem tekinthető áltudománynak.

Szerkesztette:

Gaál-Soproni Anita

Klinikai szakpszichológus, szexuálpszichológus

Felhasznált szakirodalom:

APA (2017). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. American Psychological Association.

APA (2021). What is Psychology? American Psychological Association.

Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2021). Research Methods in Clinical Psychology: An Introduction for Students and Practitioners. John Wiley & Sons.

Coolican, H. (2021). Research Methods and Statistics in Psychology. Routledge.

Field, A. (2021). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications.

Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy:

 

Legutóbbi bejegyzések

Videók