Magunkról

A Netterápia által ajánlott szakpszichológusok állandó szupervíziós felügyelet mellett látják el feladataikat praxisuk során.

A szupervíziót Simon Judit klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus, kiképző pszichodinamikus mozgás- és táncpszichoterapeuta, szupervizor vezeti, aki több, mint 30 évnyi tapasztalatával segíti az online ülések hatékonyságát.

Gaál-Soproni Anita klinikai szakpszichológus, szexuálpszichológus

Gaál-Soproni Anita

Ezen túlmenően heti rendszerességgel intervíziós keretek között is dolgoznak együtt a Netterápia által ajánlott szakpszichológusok, melynek szakmai felelőse: Gaál-Soproni Anita, klinikai szakpszichológus.

Céljaink

Legfőbb célkitűzésünk a Netterápia életre hívásakor az volt, hogy minőségi, diszkrét és szinte mindenki által elérhető pszichológiai segítséget juttassunk el azokhoz is, akiknek az eddigiekben – a földrajzi távolságok, a lehetőségek hiánya, életritmusukkal összefüggésben az idő hiánya, az infrastruktúra hiánya vagy az elérhető megfelelő képesítésű szakember hiánya – eddig ezt nem tette lehetővé; illetve a mozgásukban korlátozottak számára is elérhetővé váljon ez a segítség.

Továbbá az általunk nyújtott pszichológiai szolgáltatás minél szélesebb körben való elterjesztésének következtében, hisszük, hogy napról – napra, hétről – hétre hatékonyan hozzájárulhatunk a magyar társadalom többségében még mindig konzervatív, elutasító szemléletének megváltoztatásához, a pszichoterápiát igénylő és azt igénybe vevő embertársaikkal szemben. Ezáltal nagyban elősegíthetjük a pszichológiai segítségre szoruló emberek belső gátjainak könnyebb levetkőzését a segítségkérés első lépésének megtételéhez és a teljes pszichológus társadalom könnyebb, megbecsültebb és hatékonyabb munkáját.

Fontosnak tartjuk, hogy a pszichológusok is lépést tartsanak az információs és kommunikációs világ ugrásszerű és dinamikus fejlődésével. Tudásunkat a rendelkezésre álló ezen eszközökkel ötvözve, a hivatásunk szolgálatába állítva a társadalom legszélesebb köreinek javára fordítsuk.

A Netterápia előnyei

Maximális diszkréció és adatbiztonság

Szakterületenkénti pszichológus választás

Nem merül fel utazási többletköltség a kliens részére

Időtakarékos, nincs utazási idő a pszichoterápiás rendelőbe

A kliens a saját, megszokott környezetében tud részt venni az üléseken

Intézményi keretek, szakértő kollégáink állandó szupervízori felügyelettel „team” munkában látják el pszichológusi feladataikat.

A minket körülvevő világban kétségtelen tény, hogy a digitális és telekommunikációs csatornákon folytatott kommunikáció sokszor frekventáltabb, mint az élő beszéd és az ehhez társuló nonverbális kifejezésmód, sőt több generáció számára mára már egyértelműen az első számú, preferált, számukra komfortosabb kommunikációs csatorna.

Ezért a Netterápia egy olyan rendszert biztosít a vele együttműködő pszichológusok és szakpszichológusok, valamint klienseik számára – a szakmai kompetencia határokat is figyelembe véve, – amely kiemelkedő minőségű technikai háttérre támaszkodva, a hétköznapokban közismert és a civil szférában használt VOIP technikáknál sokkal megbízhatóbb és hatékonyabb céleszközzel segíti a gyógyulás és a lelki problémák megoldását.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy személyes találkozással nem lehet egyenértékű 100%-ban a netterápiás ülés, de rendszerünknek és módszereinknek köszönhetően a pszichoterápiás folyamatot a lehető legközelebb visszük az ideális állapothoz. Az üléseken minőségében, szinte egy személyes kapcsolathoz nagyon hasonló kommunikáció jöhet létre a pszichológus és a kliens között a terápiás folyamat során, illetve a konzultációk folyamán.