Mikor a terapeuta csak egy klikkelésre van

2014.04.11.

A pszichológiai segítségre szoruló, mentális problémával küzdő személyeknek gyakran sok akadállyal kell szembenézniük ahhoz, hogy hozzájussanak a megfelelő szakmai segítséghez. Az online technológia manapság rengeteg lehetőséget és előnyt nyújt számunkra, hogy elérhetővé tegyük a lelki támogatást olyanok számára is, akik másként nehezen kapnának segítséget. A videokonferencia mai technológiája, mely lehetővé teszi, hogy audio és video információt osszunk meg párhuzamosan nagy földrajzi távolságokra is, jó alternatívát nyújt, hogy könnyű hozzáférést biztosítsunk egészségügyi és pszichológiai szolgáltatásokhoz. Az Egyesült Államokban a Telemedicine and Telemental Health néven ismert szolgáltatások már kiépült hálózati rendszerrel, szervezeti egységgel rendelkeznek, és az egészségügy részét képezik több mint 12 államban. A Telemental Health Intézmény alapítója és igazgatója, Dr. Marlene M. Maheu 1994 óta foglalkozik aktívan ezen új szolgáltatás és terápia fejlesztésével, több nagyszabású kutatást irányított és társkutatóként vezetett, melyek az online terápia megbízhatóságát tesztelik. 2009-ben hozta létre a Telemental Health Intézményt1, melyben azóta több mint 2000 szakembert képeztek. Kialakította az online pszichológiai tanácsadás etikai irányelveit és szabályait, és az eddigi ismeretekről két szakkönyvet szerkesztett.
Az online tanácsadással már több mint 800 kutatásról szóló cikk foglalkozik, és több mint 65 jól kontrollált kutatás folyt le e területen. Az összegző meta analízis (Backhaus, Agha, Maglione, Repp, Ross, Zuest, Rice-Thorp, Lohr, és Thorp, 2012)2 elemzései pozitív eredményeket mutatnak. A kutatások eredményei szerint a videokonferencián keresztül folytatott pszichoterápia egy alkalmas eszköz különböző pszichoterápiás módszerek lebonyolítására több különböző klienscsoportban, összességében magas felhasználói elégedettségről számolnak be és hasonló klinikai eredményekhez vezettek, mint a személyesen vezetett pszichoterápiák. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az eddig folytatott kutatásoknak nem volt lehetősége nagyszámú online terápiás kapcsolat eredményéből és részleteiből mintát meríteni. A szerzők hozzáteszik, hogy az elmúlt években széles körű elterjedés és fejlődés figyelhető meg e területen; így több jól kontrollált, magasabb minta elemszámú klinikai kutatást kell folytatnunk, hogy megerősíthessük a pozitív eredményeket az online terápia hatékonyságával kapcsolatban.
Dr Marlene Maheu a New York Times internetes terápiákról szóló cikkére3 reflektálva, interjújában a gyakorlati megvalósításról, etikai kérdésekről, a specifikus képzés fontosságáról beszél. Kihangsúlyozza, hogy az online folytatott terápiákra vonatkozó specifikus irányelvek és etikai kérdések megválaszolása rendkívül fontos, hiszen ez információt ad a kliensnek arról, hogy a terapeuta milyen metódus szerint dolgozik, illetve a terapeutáknak segít megérteni és létrehozni azokat a határokat és szabályokat, melyek a terápiás kapcsolatban nélkülözhetetlenek. A netterápiában is természetesen a pszichológiai kódex alapelveit kell betartanunk, azonban az online körülmények megkövetelnek egyéb intézkedéseket is.
Először is kiemelt fontosságú egy megbízható online videokonferenciát biztosító program alkalmazása. A bárki számára elérhető csevegő programok, mint például a Skype, Google Talk, vagy Oovoo nem alkalmasak pszichoterápia folytatására. Ugyan ingyen elérhetőek és nem korlátozzák az oktatási, üzleti és konzultációra történő felhasználásukat, azonban éppen ezért nem is vállalnak felelősséget a beszélgetések zavartalanságáért és a megbízható adatvédelemért (valójában soha sem állították, hogy alkalmasak lennének konzultáció lefolytatására). Azonban ma már elérhetőek olyan konferenciabeszélgetést támogató szoftverek, melyek megbízhatóak, hatékonyak, magas kompatibilitással rendelkeznek; ezek ez idáig inkább az üzleti világban terjedtek el. Nem ingyenesek, azonban széles támogató hátteret kínálnak a felhasználók számára. Egyrészt oktatást és informatikai szakmai hátteret biztosítanak a terapeutáknak, másrészt a kliensnek a terápia megkezdése előtt egy oktatást tartanak, amely után a kliens magabiztosan tudja használni az egyszerű és felhasználóbarát felületet. A kliensek belépése a rendszerbe a terápiás ülés idejére korlátozott, felhasználónévvel és jelszóval történik, így véd idegenek hozzáférése ellen. A programot biztosító cég központjában mindig van egy elérhető szakember, aki segítséget tud nyújtani, ha a terápia közben bármilyen technikai probléma merülne fel.
Másodsorban a megfelelő végzettséggel rendelkező szakembernek rendelkeznie kell szakmai regisztrációval vagy engedéllyel a kliens lakóhely szerinti államában. A jogvédelem főként a fogyasztó védelméről szól – fontos hogy legyen egy szervezet a kliens saját államában, amihez bármikor fordulhat, ha panaszt szeretne tenni.
Továbbá, a kliens felvétele a megszokott egészségügyi gyakorlatban megszokott feltételek szerint történik, illetve bizonyos esetekben annál még teljesebb körű. Ha a klienst egy másik egészségügyi szakember utalja hozzánk, fontos, hogy a beutaló pontos és részletes legyen. Ezután a klienst egy adminisztratív asszisztens fogadja, aki a szükséges felvételi dokumentumokat átadja, a kérdőíveket, beleegyező nyilatkozatokat kitölteti a klienssel. A kliens pontos személyi adatai mellett egy, a kliens lakóhelyén élő, közeli hozzátartozó nevét, címét és telefonszámát is regisztrálja, akit értesíteni lehet, ha a kliens váratlanul kilépne a terápiából vagy krízishelyzetbe kerülne. Az is rendkívül fontos, hogy a terapeuta tájékozódjon arról, hogy a kliens lakóhelyén milyen egyéb szakmai segítség, egészségügyi szolgáltatás érhető el. Ez az információ szükség esetén megkönnyíti a továbbküldést, vagy ha a kliens indoklás nélkül egyoldalúan megszakítaná a terápiát, illetve ha veszélyhelyzet adódna.
Végezetül a szakemberek folyamatos szakmai fejlődése és képzése az új technológia alkalmazása terén nélkülözhetetlen. A „telementalhealth” vagy más néven „netterápia” egy új, kialakulóban lévő terület az egészségügyi ellátásban és a pszichológiai tanácsadásban. A földrajzi távolságokat áthágó, interneten történő tanácsadásnak mások a keretei, mint a hagyományos terápiának, és új etikai kérdések merülnek fel. Példaként felhozható, hogy a kliens és a terapeuta is látja, hogy honnan, milyen helységből beszélnek egymással. A terapeutának természetesen felelőssége, hogy a megfelelő helyszínt megválassza, ahol más személyek nem hallhatják a beszélgetést, semleges hátteret lát a kliens, és senki és semmi nem zavarhatja meg az ülést. Érdekes azonban, hogy a terapeuta is látja ugyanakkor azt, hogy a kliens honnan beszél, és hogy esetleg vannak-e mások a háttérben.
A netterápia természetesen nem pótolhatja az élő személyes kapcsolatot, azonban rendkívüli előnye, hogy bárki, bármilyen távolságból megbízható szakmai segítséget kaphat. A levédett és professzionális video-beszélgetést lehetővé tevő technológia alkalmazásával, egy IT támogató háttérrel, képzett szakemberekkel és az etikai szabályok betartásával megbízható, professzionális, biztonságos, hatékony és a kliensek körében magas elégedettséget elérő szolgáltatás alakítható ki.
Magyarországon egyedüliként a Netterápia követi mindezen irányelveket és folyamatos szakmai fejlődéssel magas színvonalú szolgáltatást nyújt.

Hivatkozások:
1. http://telehealth.org/
2. Backhaus, A., Agha, Z., Maglione, M. L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., Thorp, S. R. (2012). Videoconferencing psychotherapy: A systematic review. Psychological Services, 9, 111-131.
3. http://www.nytimes.com/2011/09/25/fashion/therapists-are-seeing-patientsonline.html_r=4&nl=todaysheadlines&emc=tha26&
Szekeres Zsófia